Compania de construcA?ii SA a�?ORIZONTa�?  A�ncepA�nd cu anul 2014 are ca obiectiv construcA?ia unui complex locativ  format din douA? blocuri gemene de tip (D+P+9E), complexul se aflA?  A�n sectorul Buiucani, str.Codrilor 8/5. Blocurile sunt construite din blocuri de calcar AYi dotate cu ascensoare de ultimA? generaA?ie, A�n limitele terenului cu numA?rul cadastral 0100510223, din punct de vedere ecologic  amplasarea este una dintre cele mai bune din motiv cA? este A�n apropierea de Padurea Dumbravei, A�mpreunA? cu familia vA? puteA?i bucura de un aer curat AYi o priveliAYte unicA?. Complexul este construit din doua blocuri gemene fiecare avA�nd cA�te o singurA? scara a cA�te 10 etaje fiecare, A�n total sunt 120 de apartamente a cA�te 60 A�n fiecare scarA? AYi anume apartamente cu 1,2,3 camere.
Proiectul este executat de cA?tre a�?RURALPROIECTa�? AYi presupune urmA?toarele aspecte  generale:
Blocul 1 (D+P+9E) a�� bloc de locuit de 60 apartamente.
Blocul 2 (D+P+9E)- bloc de locuit de 60 apartamente.
AZnA?lA?imea etajelor fiind de 3m, pereA?ii exteriori si interiori ai demisolului sunt executaA?i din beton armat. PereA?ii exteriori AYi interiori sunt executaA?i din blocuri mici de calcar, A�ncadraA?i A�n elemente de beton armat turnat AYi termoizolaA?i cu polistiren expandat M25. PereA?ii despA?rA?itori interiori sunt executaA?i din plA?ci de ipsos. VentilaA?ia se efectueazA? prin blocuri de ventilare prefabricate. AcoperiAYul este de tip plat executat din material de cea mai A�nnaltA? calitate AYi cu aplicarea noilor tehnologii.
Compania SA ORIZONT a menA?inut un echilibru pe piaA?a imobiliarA? datoritA? folosirii materialelor moderne testate A�n timp AYi desigur menA?inerea calitA?A?ii unice a lucrA?rilor atit interioare cA�t AYi exterioare.
Apartamentele urmeazA? a fi date A�n exploatare A�n varianta albA?, astfel ceea ce presupune: pereA?ii tencuiA?i cu amestec uscat (pereA?ii + tavanul), A�ncA?lzire autonomA? individualA? inclusiv cu instalarea caloriferelor in fiecare punct termic (cazan+ calorifere) , reA?ele de electricitate executate prin tuburi de polietilenA? montate A�n pardoseli AYi perete, reA?ele inginereAYti de apeduct, canalizare, A�ncA?lzire, ventilare executate A�n ciclul I, geamuri termopan, usA? la intrare A�n apartament , contorul de gaz, apA?, electricitate, uscator de rufe A�n baie, internet, televiziune, telefonie AYi interfon.

Blocul constituie 120 de apartamente pe o suprafaA?A? de 6673,20 m.p., iar aria demisolului constituie 318 m.p. pe care sunt amplasate 16 boxe auto, astfel 8 boxe A�n bocul I AYi 8 boxe auto A�n blocul II.

SuprafaA?a destinatA? pentru debarale este de 241 m.p. AYi sunt peste 50 debarale destinate locatarilor noAYtri. Apartamentele pot fi  achitate A�n rate. Graficul urmeazA? a fi stabilit de cA?tre pA?rA?i. Contractul de investiA?ii urmeaza a fi autentificat notarial apoi A�nregistrat  la Oficiul Cadastral Teritorial.
La achitarea integrala beneficiaA?i de reduceri.
AZnceputul construcA?iei a�� anul 2014.
SfirAYitul construcA?iei a�� anul 2017 semestrul I.

13621388_1123678704356847_522214505_o