AZncepA�nd cu anul 2017 Compania de construcA?ii “ORIZONT” SA are ca obiectiv construcA?ia unui bloc locativ cu suprafeA?e comerciale amplasate la parterul edificiului AYi parcare auto subteranA?, cu regim pe verticalA? de tip (S+P+9E), dotat cu ascensor A�n limitele terenului cu numarul cadastral 0100113452, blocul este situat A�ntr-o zona verde AYi liniAYtitA? a ChiAYinA?ului. Din ferestrele casei se deschide o panoramA? frumoasA? spre parc. AZn preajma blocului se aflA? GrA?dina BotanicA?, o reA?ea de magazine, spitale, grA?diniA?e, AYcoli AYi A�o infrastructurA? foarte bine dezvoltatA?.
AZn perimetru este planificat teren de joacA? pentru copii, parcare subteranA?.

ClA?direa urmeazA? a fi construitA? din cA?rA?midA? roAYie, folosind cea mai recentA? tehnologie AYi materiale de construcA?ie foarte calitative. Controlul calitA?A?ii se efectueazA? la fiecare etapA? de construcA?ie, atA�t interne cA�t AYi de inspectorii de stat in construcA?ii. La fiecare din cele 9 etaje sunt amplasate cA�te 8 apartamente pe etaj: cu 1 camera, 2 camere AYi 3 camere. Apartamentele vor fi date A�n exploatare A�na�? variantA? albA?a�?.
Astfel varianta albA? presupune:
– pereA?ii tencuiA?i cu amestec uscat (pereA?ii + tavanul)
– A�ncA?lzire autonomA? individualA? inclusiv caloriferele A�n fiecare punct termic (cazan + calorifere)
– reA?ele de electricitate executate prin tuburi de polietilena montate A�n pardoseli AYi pereA?i.
– reA?ele inginereAYti de apeduct, canalizare, A�ncA?lzire, ventilare, executate ciclul I, geamuri termopan.
– uAYa la intrare A�n apartament.
– contoarele de gaz, apA?, electricitate.
– internet, televiziune, telefonie, interfon.
– uscA?tor de rufe in baie.

Blocul constituie 71 apatamente, pe o suprafaA?a de 3771,00 m.p., iar aria totala a subsolului constituie 514 m.p. pe care vor fi amplasate 18 parcA?ri subterane, iar la parter 550 m.p. constituie suprafeA?ele comerciale.

Apartamentele urmeazA? a fi achitate A�n rate: prima ratA? 30% – la A�ncheierea contractului, iar 70% lunar sau pA�na la momentul dA?rii A�n exploatare A�n baza unui grafic stabilit de cA?tre pA?rA?i. La achitarea integralA? a apartamentului beneficiaA?i de Reduceri.
AZnceputul construcA?iei a�� luna decembrie anul 2017.
Darea in exploatare a�� anul 2019.